انتقادات و شکایات

در صورت بروز مشکل در فرایند خرید و یا درخواست ثبت انتقادات و شکایات از طریق فرم زیر با ما در ارتباط باشید همچنین ایمیل زیر و گفتگوی آنلاین میتواند راه ارتباطی ما با شما باشد:

support@aan.social 

فرم شکایات